Open/Close Menu
Thorning Foredragsforening - foredrag om livet.....

 

Menighedsrådet og foredragsforeningen i Thorning har i samarbejde afholdt sensommermøde den 23. september med salmedigter Iben Krogsdal.

Iben Krogsdal er født i 1967, hun har en ph.d i religionsvidenskab fra Århus universitet, er gift og har 4 børn. Er bosiddende i Hjortshøj. Hun er forfatter, salmedigter og foredragsholder.

Arrangementet startede i kirken, hvor sognepræst Jørgen Løvstad stod for det liturgiske, medens Iben Krogsdal læste dagens tekst fra prædikestolen. Her talte hun blandt andet om at slippe angsten, som mange går rundt med, og huske at leve livet, i stedet for at frygte at miste det.

Efter kaffen ved det efterfølgende møde i forsamlingshuset fik vi et indblik i, hvordan hun inspireres til at digte nye salmer ud fra tidligere salmer eller fra oplevelser i naturen. Hun fortalte små anekdoter om mennesker, hun har mødt på sin vej, bl.a. en gammel kone ved et gravsted, som tog sine vanter af, gravede et lille hul i den frosne februarjord, og puttede nogle frø i jorden. Der var et lyst skær omkring kvinden. Denne oplevelse inspirerede hende til at skrive salmen: ” Opstandelsen er lige her”, som også har en flot melodi.

Salmerne er skrevet i et let forståeligt sprog, og hun formår at få svære emner omsat til noget håndgribeligt. Teksterne kan enten læses som digte eller synges.

Hun fortalte, at når hun har skrevet sin tekst færdig, sender hun den til en eller flere komponister, og nogle gange har en salme mellem 6 til 8 melodier. Måske bliver noget ændret, men det er først, når en menighed synger salmen, at man ved om den bliver ” godtaget.” I det sidste tillæg til salmebogen har Iben Krogsdal 11 salmer med ud af 100.

Vi sang flere af hendes nye salmer og sange og delte fællesskabet, som der er, når man synger sammen.

Det talte hun også om, og bare ved hendes tilstedeværelse og ord blev man beriget af livsglæde. Det var en godt fyldt sal vidne til. Det var en god eftermiddag.

Referent
Bente Holst Nielsen

salmedigter Iben Krogsdal

salmedigter Iben Krogsdal

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 Thorning Foredragsforening ...om livet.
Top