Open/Close Menu
Thorning Foredragsforening - foredrag om livet.....

Menneskesyn til eftersyn
Formand for ETISK RÅD, Jakob Birkler, var i Thorning Forsamlingshus for at holde foredrag med overskriften ”Menneskesyn til eftersyn”.

Etisk Råd blev oprettet i 1987, som følge af debatten og reagensglasbørn, og al den teknologiske viden, man havde fået, for hvordan går det, når man begynder, at tage liv og død i egne hænder ? Siden da er forskernes viden eksploderet., og det giver rigtig mange muligheder, når man for eksempel kan tage celler fra en hånd, og programmere dem til for eksempel kønsceller.
Etisk Råds opgaver er:1. Rådgivning. 2. Debatskabende forpligtelse. Der er også ETISK RÅD i andre lande, men de har kun det rådgivende formål.

Jakob Birkler ser det som særdeles vigtigt med den debatskabende forpligtelse, for det er i befolkningen og medierne, at meninger dannes og debatteres. Folketinget skal beslutte lovene, og det sker selvfølgelig også efter grundig debat samt rådgivning fra eksempelvis ETISK RÅD.

J.B.s` formål med foredraget var, at skabe grundlag for, hvad vi må mene via fakta og problematikker uden at blande sin egen holdning ind deri. Om ETIK sagde han bl.a.: ”Når vi taler om etik, taler vi om menneskesyn. Hvad er det vi ser, når vi ser et andet menneske ? Har vi dømt den anden ude på forhånd via fordomme ? Det værste er  ikke at se – men at for-se” ETIK er det, som jeg/vi har at rette os efter i forholdet til den anden.

ETIK er uskrevne regler, det der byder sig selv. Men det er jo forskelligt, afhængig af, hvad man er rundet af. Derfor stopper debatten aldrig.
ETISK RÅD beskæftiger sig mest med spørgsmål ved livets opståen, samt dets afslutning. Der er næsten ingen grænse for, hvad den nye teknologi kan, derfor spørgsmålet:

”HVAD KAN VI – HVAD BØR VI – HVAD SKAL VI ???”
Der blev den aften lagt op til debat og den blev livlig omkring børnenes tarv, idet de jo ikke selv kan ytre sig som fostre. I øvrigt er et barn først et barn i uge 22. Det blev også diskuteret.

Deltagerne fik også indblik i aktiv dødshjælp. Schweiz er det eneste sted, man som dansker kan få aktiv dødshjælp. Det har været lovligt der i 15 år, men indtil videre der der kun 5 danskere, der har benyttet sig af det. Holland, Belgien og Luxenburg har også tilladt aktiv dødshjælp for deres egne landsmænd.

Jakob Birkler mente, at vi skulle observere deres erfaringer og hellere bruge energi på, at give de døende et værdigt liv som døende, frem for at tage livet af dem.

Måske bruger vi pengene i sundhedsvæsenet på teknologi på bekostning af nærvær af mennesker ?
Om organdonation fik deltagerne at vide, at vi længe har haft hjernedødskriteriet, som en forudsætning for at kunne transplantere organer. Et nyt spørgsmål rejser sig nu i debatten, nemlig om man skal gå videre og transplantere ved hjertedødskriteriet og hvilke dilemmaer det så stiller.

Denne aftens foredrag,  var et af de mest spændende der har været i Foredragsforeningen. Jakob Birkler var skarp, oplysende, humoristisk og debatskabende og han brændte virkelig igennem. Der var meget at tænke over efterfølgende.

© 2015 Thorning Foredragsforening ...om livet.
Top