Open/Close Menu
Thorning Foredragsforening - foredrag om livet.....

 

Ældre foredrag

Foredrag med Søren Ryge i Thorning Foredragsforening.

Godt 100 mennesker havde valgt at bruge en aften i Thorning forsamlingshus i selskab med Søren Ryge, som leverede en forrygende aften med sjove anekdoter om mennesker, han har kendt og lavet tv udsendelser om. Vi behøvede intet fjernsyn, for Søren Ryge leverede det ene glimt efter det andet, som vi kunne se for det indre øje. Det var muntert og underholdende.

Folk kom fra både Thorning og omegnsbyer i oplandet, og der var mange, vi ikke har set før i foredragsforeningen. Der var endda også nogle skoleelever, som havde valgt at bruge 75 kr. på indgangsbilletten. Kaffe og kage, forårsstemning og fællessang var der også nok af, og alle bidrog til den gode stemning, og fik en hyggelig aften.

Søren Ryge fortalte, at hans far voksede op i Them og var ud af en bondeslægt. Faren valgte at læse til lærer, og da han var uddannet, ville han til Slesvig for at virke for Danmark ved at undervise på en dansk skole.

Det blev i Agtrup, som ligger 20 km. syd for Tønder. Her voksede Søren op, og blev en af de 52 elever, der gik på skolen, og havde faderen til lærer. Her havde han både tyske og danske venner, og der var ikke noget med ”dem og os”. Ligesom at krigen heller ikke var noget, man snakkede om. I skolen startede man hver dag med en sang, et fadervor og endnu en sang. Da Søren blev 15 år, kom han ud at tjene, hvilket var almindeligt dengang.

Søren Ryge mindedes, at han i 1975 havde været i Thorning, hvor han havde købt en Lada.

Han var i forsamlingshuset for 12 år siden, også i foredragsforeningen, hvor han fortalte om onkel Åge fra Amerika. Han har lavet TV udsendelser i 42 år. Det startede med haveudsendelser, hvor han delte sine haveglæder med os, og bare fortalte om, hvad han lavede til et kamera. Samtidig rendte hunden bagefter ham.

Senere kom der udsendelser om Anders og Julius, som var hans naboer. Vi fik også fortællinger om dem, og hvordan livet formede sig for dem. Det var både meget morsomt, men også alvorligt at få koldbrand i et ben, og at skulle på sygehus og senere på plejehjem.

Det med koldbrand kendte Anders fra en ko, der havde fået yverbetændelse, og det var noget frygtelig noget, som man kunne dø af. Han døde dog ikke af det, men da han havde taget sig sammen 2. gang til at komme på sygehus, fik han amputeret det nederste af benet.

Når Søren Ryge laver sine udsendelser, har han ikke noget program eller nogen spørgsmål på forhånd. Han forsøger at få folk til at glemme kameraet og bare snakke med ham om deres dagligdag. Således fik vi også et ”glimt” ned i en gryde med noget klistret substans, og da Søren spurgte, hvad det var, fik han at vide at det var boghvedegrød. Det blev kogt om mandagen, og så var der til resten af ugen. Til spørgsmålet hvorfor han spiste det, var svaret: ”Det står så godt i maven.”

Sproget og ordene er det vigtigste, til at gengive personen, og der var rigtig mange guldkorn og spændende personligheder, som vi hørte om. Blandt andet Valborg fra Bjerregrav, som var 99. Hun var en lille skrøbelig kvinde, som var halvdøv. Da de gik tur i haven, kunne man virkelig se, hvor lille hun var. Søren lagde mærke til at havejorden var håndgravet, og spurgte om, hvem der havde gravet det. Svaret var:
”Mæ!” Søren hentede greben og spurgte, om han måtte se det. Da hun havde gravet et par minutter, sagde hun: ”Er det nok nu?”

Historien om det ægte sønderjyske kaffebord, fik vi også.

Det var en Søren Ryge i hopla, vi mødte. Han signerede sin bog: ”Et liv med hund”, til dem, der ønskede at købe den for en ”hund”.

Referent
Bente Holst Nielsen

 

INDLÆG – Til Midtjyllands-avis fra Thorning Foredragsforening.

Thorning foredragsforening indledte det nye år 2019 – med flotte naturbilleder der var  krydret med gode fortællinger af den kendte Lars Nyhuus Henriksen  – vinderen af TV-udsendelsen ”Alene i Vildmarken 2018”  – den 17.01.2019 i forsamlingshuset.

De godt 60 fremmødte oplevede en engageret og medlevende Fortæller – der kunne berette om både de forskellige spændende mennesker han havde mødt, og om den natur han havde levet i pagt med.

Han lagde ud med at vise billeder og dele oplevelser fra det nordlige af Skandinavien – nemlig Lapland, hvor han og hans kone havde taget 1 års orlov – for sammen med deres  to børn at leve i en skovhugger-bolig et år. Her måtte de selv sørge for brænde til varmen og komfuret – vand til madlavning, tøjvask og bad. Meget af maden måtte han også selv skaffe til familien ved jagt, fiskeri samt bær og frugt fra naturen – især i starten af turen, men senere kom de i kontakt med nogle Samer-familier.  Her hjalp de til med at passe deres ren-hjord – bl.a. når man skulle have disse sorteret til den videre avl og til slagtninger. Denne hjælp blev så betalt tilbage med kød og skind, så de havde til både mad og varmen.

Man kunne virkelig mærke på ham, at det havde været en fantastisk og stærk oplevelse for hele familien – som var blevet stærkere og tættere sammen.

Efter en kaffepause – viste Lars Nyhuus flere billeder og fortalte – men nu fra nogle af hans andre destinationer bl.a. fra ”Alene i vildmarken” udsendelsen og fra nogle ture til Polen, hvor han kunne fortælle historien om Europas sidste urskov – der ligger i det sydøstlige Polen  – med dens store flokke af kronvildt – vildsvin – ulve og bisonokser. Nogle havde til hensigt, at skoven skulle udnyttes via fældning og dermed spæde til den polske økonomi, men dette ville være en katastrofe – så nu var andre kræfter gået ind i kampen bl. a. via EU og verdensnaturfonden for at redde dette helt specielle natur til gavn for os alle.

En god aften var slut og øjet og øret havde fået en på opleveren  af en mand der –kunne man mærke – brændte for de valg han havde truffet også sammen med hans familie – og han gav udtryk for at have nye rejse/oplevelser i ærmet!

Thorning d. 20.01.2019
Ref. Jakob

 

 

Menighedsrådet og foredragsforeningen i Thorning har i samarbejde afholdt sensommermøde den 23. september med salmedigter Iben Krogsdal.

Iben Krogsdal er født i 1967, hun har en ph.d i religionsvidenskab fra Århus universitet, er gift og har 4 børn. Er bosiddende i Hjortshøj. Hun er forfatter, salmedigter og foredragsholder.

Arrangementet startede i kirken, hvor sognepræst Jørgen Løvstad stod for det liturgiske, medens Iben Krogsdal læste dagens tekst fra prædikestolen. Her talte hun blandt andet om at slippe angsten, som mange går rundt med, og huske at leve livet, i stedet for at frygte at miste det.

Efter kaffen ved det efterfølgende møde i forsamlingshuset fik vi et indblik i, hvordan hun inspireres til at digte nye salmer ud fra tidligere salmer eller fra oplevelser i naturen. Hun fortalte små anekdoter om mennesker, hun har mødt på sin vej, bl.a. en gammel kone ved et gravsted, som tog sine vanter af, gravede et lille hul i den frosne februarjord, og puttede nogle frø i jorden. Der var et lyst skær omkring kvinden. Denne oplevelse inspirerede hende til at skrive salmen: ” Opstandelsen er lige her”, som også har en flot melodi.

Salmerne er skrevet i et let forståeligt sprog, og hun formår at få svære emner omsat til noget håndgribeligt. Teksterne kan enten læses som digte eller synges.

Hun fortalte, at når hun har skrevet sin tekst færdig, sender hun den til en eller flere komponister, og nogle gange har en salme mellem 6 til 8 melodier. Måske bliver noget ændret, men det er først, når en menighed synger salmen, at man ved om den bliver ” godtaget.” I det sidste tillæg til salmebogen har Iben Krogsdal 11 salmer med ud af 100.

Vi sang flere af hendes nye salmer og sange og delte fællesskabet, som der er, når man synger sammen.

Det talte hun også om, og bare ved hendes tilstedeværelse og ord blev man beriget af livsglæde. Det var en godt fyldt sal vidne til. Det var en god eftermiddag.

Referent
Bente Holst Nielsen

salmedigter Iben Krogsdal

salmedigter Iben Krogsdal

© 2015 Thorning Foredragsforening ...om livet.
Top