Thorning foredragsforening har sammen med menighedsrådet afholdt møde i forsamlingshuset den 13 september 2015. Eftermiddagens emne var om N.F.S. Grundtvig ( 1783-1872) fortalt af Lars Thorkild Bjørn, som har været højskolelærer både i Danmark og Norge. Foruden at være foredragsholder er han også for-fatter og tidligere erhvervsvejleder.
Lars Thorkild Bjørn har fulgt Grundtvigs liv fra vugge til død, og fotograferet de steder, hvor Grundtvig og hans familie levede. Dette blev til en billedserie, som blev fremført på to sammensatte lærreder, hvert 3m. bredt, hvor man på det ene lærred for eksempel så 1800tallets bygninger, og på det andet lærred så bygnin-gerne, som de ser ud i dag.
Denne vekselvirkning mellem billeder og fortælling blev af og til afbrudt af en Grundtvig salme, som vi var blevet opfordret til at synge med på.
Det blev et yderst fremragende foredrag, hvor vi kom til at lære Grundtvig godt at kende og forstå hvilken betydning, han spillede for datidens åndsliv, og hvil-ken betydning han skabte for det demokrati, vi kender i dag, for det danske sko-levæsen samt højskolerne og kristendomsforståelsen.
Vi forstod hans problemer, når det var svært at få et præsteembede, så han kun-ne forsørge sin kone, sit barn og sig selv.
Vi forstod ham, når han ikke var enig med biskoppen for Grundtvig var nemlig noget af en rebel. Det endte med at han udgav et lille hæfte, hvor han nedfælde-de sin egen bibelfortolkning. Men det måtte man ikke under 1800 tallets ene-vælde! Derfor blev han pålagt censur, og kunne hverken være præst eller under-viser. Men digte salmer kunne han i sin egen bolig.
Under sin censur rejste han til England, og her misundte han de studerende på universiteterne, som frit diskuterede både med hinanden og lærerne. Sådan et frit samfund ville han også gerne have, at vi skulle have i Danmark.
Da han kom hjem, – og efter 12 år fik ophævet sin censur -, begyndte han og hans kone at afholde såkaldte gudelige møder, hvor man sang og diskuterede. Senere kom der flere tusind til disse møder.
Han begyndte også at undervise i historie på universitetet, og i hans senere år blev han valgt til den grundlovgivende forsamling, og var med til at udforme Danmarks første grundlov i 1849.
Han var optaget af, at alle, der påtager sig et ansvar, kan opbygge noget fra grunden, det gælder både skoler, foreninger og erhvervsliv. Vi kender det f.eks fra andelsbevægelsen.
De første højskoler blev bygget i midten af 18oo tallet, og byggede på Grundtvigs samt Chresten Kolds værdier.
Grundtvig var gift 3 gange i sit liv og de var alle intelligente kvinder, som både klarede huskøb, husførelse, opdragelse af børn, deres skolegang, afholdelse af møder samt tog sig af Grundtvig og også støttede ham, når han havde de værste depressioner.
Selv om det var en 3 timer lang billedfortælling afbrudt af en indlagt kaffepause, blev det på intet tidspunkt kedeligt, og da det sluttede, modtog Lars Thorkild Bjørn stående applaus fra forsamlingen.
Pastor Jørgen Løvstad afsluttede eftermiddagen.
Referent: Bente Holst Nielsen

Write a comment:

*

Your email address will not be published.