Open/Close Menu
Thorning Foredragsforening - foredrag om livet.....

Thorning foredragsforening har afholdt Spil dansk arrangement i Thorning forsamlingshus den 23. oktober 2017.

100 mennesker havde valgt at deltage i denne aften med Erik Sommer som på letteste, humoristiske og sprudlende facon forstod at kæde aftenens sange sammen med anekdoter fra hverdagslivet. Det gav mange gange anledning til en smittende kluklatter fra hele salen.

Aftenen kom i høj grad til at handle om værdier.

I sin velkomst sagde Mona Døssing, at vi har lavet det til en tradition, at til Spil dansk aften, er der en person, der vælger en sang, samt begrunder, hvorfor den har værdi. Forhenværende formand Erna Nørskov, havde denne opgave, men da hun desværre ikke er blandt os længere, læste Mona et brev op, hvori Erna begrundede sit sangønske. Vi sang derfor ”Se nu stiger solen”, og mindedes Erna.

Herefter blev ordet givet til Erik Sommer.

Han fortalte om, hvad det er vi oplever, når vi synger. Nemlig at sang skaber glæde, og når vi synger fællessang skaber det fælles glæde. Han sagde også, at hver tid har sine sange, og hver sang har sin tid.

Nu er det tid for at synge de efterårssange, vi elsker. Så vi sang: ”Det lysner over agres felt” og ”Nu falmer skoven”. Sidstnævnte sang blev sunget på 2 forskellige melodier, og det giver en forskel i stemningen.

Om sig selv fortalte Erik Sommer, at han er født i Gedsted i Nordjylland. Han var først ansat som bankmand inden han blev højskolelærer. Han blev senere uddannet musikpædagog på konservatoriet, og han var i 17 år lektor i musik på Nr. Nissum Seminarium. Han har været forstander på Seniorhøjskolen i Nr. Nissum fra 2005-2010. Flere kender ham også som instruktør ved kor stævner, og som komponist til nyere sange og salmer.

Godt akkompagneret af klaveret sang vi: ” Æbler lyser rødt på træernes grene”. Den handler om at komme ud at se på noget smukt i naturen. Det er også en værdi, vi har med os. Ligesom meninger, der skal udtrykkes, så vi ved, om vi er enige eller uenige. Ellers er livet meningsløst.

I disse valg tider kunne Erik Sommer godt tænke sig at opstille et parti, der skulle hedde MISHD. Det står for Musik I Skolen Hver Dag.

Musik gør noget ved os, og som vi bliver ældre, skønner vi mere på de sange, vi har lært tidligere i livet. Det er også en god værdi. Men det er ikke en selvfølge at synge i skolen i dag. Men det, vi er lige ved at miste, bliver endnu mere værdifuldt for os.

Om ” Danmark nu blunder den lyse nat”, fortalte Erik Sommer, at denne sang af Thøger Larsen fra 1914 først var i et lille hæfte, der kunne købes på Lemvig museum for 5 kroner, men først da der blev sat melodi til af Oluf Ring i 1922, blev den levende folkeeje.

Når vi sang, skulle kvinderne synge 3. sidste vers. 2. sidste vers skulle mændene synge, hvorefter sidste vers var fælles. Nogen gange synger man bare uden at lægge mærke til, hvad det er, man synger. Men når andre synger – lytter man efter. Når man synger, er det en livsytring, og vi vedligeholder vores modersmål. Sangene har vi lært i barndommen og i skolen. Måske tænkte vi ikke så meget over dengang, hvad sangene betød.

De ældre sange har en poesi, der er løftet lidt over vores dagligdags sprog. Der er jo ingen i dag, der siger, at natten blunder. I det hele taget kan poesi være alt fra Lev Vel, skrevet i en poesibog, til en lejlighedssang, hvor der er alt for mange versefødder til at passe på melodien til ”Jeg er havren.” Så bliver det lidt komisk, når man synger det, og der er for mange ord.

Men når poesi og en god melodi går op i en højere enhed, er det smukt, som i ”Du som har tændt millioner af stjerner”. Teksten er af Johannes Johansen, og melodien blev skrevet på en time af Erik Sommer. Det var nemlig den tid, der var til rådighed, før den skulle trykkes og distribueres på FDF landslejren på Sletten i 1981.

Højskolesangbogen er fyldt med dejlige sange, og det er en gave, vi har i Danmark. Så syng med den stemme, du har!

Referent: Bente Holst Nielsen

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 Thorning Foredragsforening ...om livet.
Top