Open/Close Menu
Thorning Foredragsforening - foredrag om livet.....

Jacob Birkler, Det Etiske Råd / “Menneskesyn til eftersyn” Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod…

© 2015 Thorning Foredragsforening ...om livet.
Top