Thorning-Foredragsforening_BlueLogo500px

  • Vi forsøger at dække bredt i emner og målgrupper og derved tilbyde vores gæster oplevelser af glæde, forundring, selvforståelse og humor.
  • Emnerne belyses oftes i et historisk perspektiv.
  • Der er ingen tilmeldingspligt, man møder op og betaler entréen ved døren. Alle er velkomne til vores arrangementer.
  • Der er gratis P-pladser bag ved forsamlingshuset.
  • Midtvejs holder vi en pause hvor der er tid til kaffe/the og bager bagt brød, samt snak over bordene.
  • På bedste højskolemanér synger vi også et par sange afstemt efter årstiden og lejligheden.
  • Der er stor tilslutning til arrangementerne – forsamlingshuset er til tider fyldt til sin maksimalle kampacitet.
  • Foredragene varer maks. 2,5 time.